Řekněte si na zdraví, ale necinkejte skleničkami v Maďarsku

Nejzáhadnějším zvykem v Maďarsku, a to jak pro cizince, tak pro Maďary, je, že nikdy necinká sklenicemi plnými piva. Nejznámějším vysvětlením je zřejmě to, že Rakušané oslavili své vítězství nad Maďarskem v roce 1849 několika džbánky piva. Tato oslava znamenala začátek dlouhého režimu teroru a pomsty vůči vzpurným Maďarům.

O tom, jak rakouská armáda slavila své vítězství, nemáme žádné informace. Z té doby, těsně po popravě v Aradu, neexistují žádné věrohodné prameny. Jaký je tedy důvod zákazu cinkání sklenicemi piva?

Jak naznačuje znalec historie Róbert Hermann, tento zvyk má původ v depresi a bezmoci, kterou Maďaři pociťovali. Nejnovější studie ukazují, že tato malá vzpoura začala při odhalení sochy Heinricha Henztiho v Budíně v roce 1853. 

Ten byl císařským velitelem budínské pevnosti, která byla před dobytím rakouskou armádou v roce 1849 vyprázdněna. Po úspěchu jarního tažení debatovalo uherské vedení o dalším postupu.

Rozhodlo se osvobodit Budín namísto postupu na západ. Obléhání vedl Artúr Görgei, který požádal obránce, aby pevnost vydali bez boje.

Zajímají Vás také zvířata nebo umění či móda? Pak Vás zveme na náš blog, kde o těchto věcech píšeme zajímavé články. Ale také i o jiných zajímavých tématech mezi nebem a zemí.

Například špercích, drahých kamenech, přírodě, slavných lidech, či o různých jevech co ovlivňují člověka v jeho životě.

Mrkněte se na naše články, kde se například dočtete zajímavosti o tom, co to je vlastně čas nebo spoustu věcí o slonovi či jak se supermodelka Kendall Jenner stala slavnou.

Napsat komentář